Latest

Anledningen Statsministeromröstningen sköts upp

Det har varit mycket tvivel nyligen om de politiska valen i Sverige, påg rund av den politiska tvisten under de senaste månaderna som hade börjat före valet i september förra året.  Medan det har varit mycket kontroverser om resultatet av omröstningarna, liksom förutsättningarna för den nya regeringen har det inte förekommit något uttalande angående någon förändring.

Hela världen är orolig

EnPartistaten PeopleStreetsBuilding 300x150 - Anledningen Statsministeromröstningen sköts upp

Men det här är inte den enda frågan att oroa sig över i Sverige sedan vi nu har nyheter om att Statsministern har skjutit upp sin omröstning i riksdagen, det här är inte bara ett plötsligt drag, utan också oväntat. Men lyckligtvis har vi en förklaring av att Norlén vill rensa ytterligare tvivel.

Han uppgav att, med de nya händelser och nyheter som kommit fram i ljuset, liksom den nya politiska utvecklingen, hade han efter många tankar fattat beslutet att skjuta upp datumet för voteringen, som skulle hända idag.

Riksdagen kommer att rösta på fredag

EnPartistaten PeopleApprovedSign 300x150 - Anledningen Statsministeromröstningen sköts upp

Inte bara det, men det nya datumet för omröstningen är på fredag, det innebär att de skjuter upp schemat och organiserar ett annat möte. När det nu gäller att analysera det plötsliga beslutet från Norlén, finns det flera ledtrådar om varför han fattade beslutet i första hand.

Vi måste komma ihåg den svåra situationen som Vänsterpartiet är i just nu och med de nya politiska förändringarna har de diskuterat en ny regering och att lösa skillnaderna med de andra partierna för att nå fram till en överenskommelse.

Tyvärr har Centerpartiet gjort hela överenskommelsen något komplicerat, och skapat en debatt om omröstningarnas centrum och riksdagens beslut.

Norlén är orolig

EnPartistaten EmptyRoomGlassWindows 300x150 - Anledningen Statsministeromröstningen sköts upp

Med detta som en problematisk fråga för Norlén har ett av de mest diskuterade argumenten för hans röst varit skillnaden mellan dessa två partier, liksom avtalet mellan Stefan Löfvén och Centerpartiet.

Men nu i kontrast till den plötsliga förändringen av det ursprungliga datumet för omröstningen innebär det inte bara att omröstningen kommer att hållas inom ytterligare 48 timmar. Det betyder också att Stefan Löfvén har en chans och tiden att organisera ett möte och diskutera en annan anpassning av hans ursprungliga överenskommelse med partierna.

Stefan Löfvén har något att säga i frågan

EnPartistaten AnalogClock 300x150 - Anledningen Statsministeromröstningen sköts upp

Eftersom Stefan Löfvén befinner sig i ett ganska tight läge just nu måste han få Vänsterpartiets stöd och göra en anpassning av sin första överenskommelse, för att garantera samarbete och hjälp från Vänsterpartiet.

Men Stefan beror inte bara på den här överenskommelsen och gränsen på 48 timmar, men han vet också att det här kommer att bli en svår uppgift för honom, eftersom han inte har råd att förlora Centerpartiets stöd, liksom Liberalerna.

Stefan har misslyckats många gånger när det gäller deadline, men nu ser det ut som att vi äntligen har ett svar om den nya överenskommelsen.

Med dessa nyheter i rampljuset är det lätt att se varför statsministern har skjutit upp sin votering och trycker också tidsfristen till ytterligare 48 timmar och det här beslutet kan vara till nytta för hela Sverige eftersom det kan ordna en ny överenskommelse mellan Stefan och Vänsterpartiet.

Sverige utan Regering – Vad händer nu?

Sverige har varit i ständig förändring, politiskt sett, och nu mer än någonsin är dessa politiska förändringar i landet ganska obegripliga för många utlänningar, eftersom stora förändringar har skett i det politiska schemat.

Men vi vet alla att Sverige haft ett val, och medan det här låter märkligt för många, ser det ut som att efter nästan fyra månader finns det fortfarande ingen regering och de politiska partierna i Sverige är fortfarande delade.

Så frågan kvarstår vad som kommer att hända i framtiden för Sverige?

Medan framtiden för det stora landet Sveriges ser osäker ut, pågår vissa politiska samtal som tyder på att de kommer att göras ett slutgiltigt beslut om hur nästa regering kommer att se ut.

Väntar på riksdagen

EnPartistaten ParliamentSweden 300x150 - Sverige utan Regering – Vad händer nu?

En av de saker som tyder på detta är att alla Sveriges politiska partier måste samlas flera gånger för att diskutera nästa regering, men i det hela taget finns det fortfarande tvivel om hur den nya regeringen skulle se ut eftersom riksdagen inte har pratat om förutsägelserna av en omröstning.

Men det finns en glimt av hopp för dem som vill ha nyheter om nästa beslut om regering, eftersom Norlén har sagt att den 16 januari är det datum då nästa riksdag slutligen röstar i votering, men tyvärr finns det inga nyheter om vem nästa kandidat kommer att vara.

Det kan misslyckas när som helst

EnPartistaten TimeRunning 300x150 - Sverige utan Regering – Vad händer nu?

Men det största problemet för Sverige är inte det faktum att det inte finns någon ny regering just nu, utan att situationen är så svår, eftersom att om en av de tre voteringarna misslyckas kommer vi att ha ett svårt scenario för Sveriges framtid.

Det här är givetvis på grund av att om det inte finns någon regering under de kommande månaderna, måste nyvalet hållas i slutet av april, för att inte tala om att Sverige har traditionen av att hålla valet på söndagar.

21 april kan vara datumet

EnPartistaten BallotBoxVote 300x150 - Sverige utan Regering – Vad händer nu?

Med detta scenario i åtanke är det mer sannolikt att Sverige får nyval den 21 april om vi tar hänsyn till tidigare fakta om valdagen i Sverige.

Men vi måste komma ihåg att det här bara är en hypotes, eftersom det också finns en chans att riksdagen väljer en kandidat som vinnare och därmed kan de ha en ny regering på plats i år och göra Sveriges framtid mer stabil under de kommande åren.

Extremhögern besvärar alla

EnPartistaten CrisisGraffiti 300x150 - Sverige utan Regering – Vad händer nu?

Men det finns en annan fråga om årets val. September var månaden för det föregående valet och en av de viktigaste frågorna om att bilda en regering var problemet med att hantera de högerextrema Sverigedemokraterna.

Sveriges högerextremister är kända som en av Sveriges största politiska grupper, den tredje största, och de har valt att följa Sverigedemokraternas beslut och följa deras väg.

Sverige går definitivt igenom en hård terräng med de senaste politiska valen och frågor om valet och skapandet av en ny regering, och när detta scenario kan vara över under nästa månad finns det några signaler som indikerar att ett nyval kan vara det bästa beslutet i år.